Warsztaty

I. Warsztaty filmowe

KONSPEKT WARSZTATÓW DLA PEDAGOGÓW AKTORSTWA
„Praca aktora na planie filmowym”

LICZEBNOŚĆ GRUPY

10 osób (obsada aktorska filmu) + operator kamery i realizator dźwięku. Dodatkowo - osoby chętne do obsługi planu: montaż scenografii, kierownik planu, rekwizytor, klapser, charakteryzator, script.

CELE

 • 1. Poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów w odniesieniu do wymagań realizatorów na planie filmu, serialu telewizyjnego, castingu.
 • 2. Różnice między pracą aktora na scenie i planie filmowym.
 • 3. Umożliwienie studentom nauki w zakresie samodzielnej pracy nad tekstem roli i konstruowania postaci filmowej.
 • 4. Członkowie ekipy filmowej. Za co jest odpowiedzialny reżyser, kierownik planu, operator kamery, dźwiękowiec, charakteryzator, rekwizytor, klapser, script girl, fotosista?
 • 5. Czas realizacji sceny filmowej.

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW

Dwa dni, po 4 – 5 godzin.

METODA

 • 1. Samodzielna nauka przydzielonego tekstu.
 • 2. Zajęcia praktyczne w trakcie warsztatów.

POMOCE

 • Plan filmowy: wnętrze i plener.
 • Kamera.
 • Monitor do podglądu.
 • Rejestrator dźwięku.
 • Mikroporty, mikrofon na tyczce.
 • Kostiumy.
 • Rekwizyty.
 • Make-up.
 • Klaps filmowy.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW

Tekst scenariusza filmowego.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Pierwszy dzień warsztatów – próby scen. Udział biorą uczestnicy warsztatów, operator kamery i prowadzący warsztaty.
 • 1. Ćwiczenie wizytówki castingowej. (Wszyscy uczestnicy).
 • 2. Zadanie: improwizacja aktorska na temat zaproponowanej sceny, ze znajomością tekstu roli.
 • 3. Dostosowanie przygotowanej sceny aktorskiej do możliwości i potrzeb operatora kamery. (Różnice między pracą na scenie teatralnej i planie filmowym. Zapoznanie się z filmowym nazewnictwem: scena, ujęcie, dubel, plan ogólny, średni, bliski, portret, detal, szwenk, filmowanie „z ręki”, komendy realizatorów - ich kolejność i znaczenie).
 • 4. Dobór kostiumów i rekwizytów.
Drugi dzień warsztatów – realizacja przygotowanych ujęć i scen.
 • 1. Kostium.
 • 2. Charakteryzacja.
 • 3. Próba kamerowa.
 • 4. Realizacja poszczególnych ujęć.
 • 5. Przygotowywanie aktorów do następnej sceny w trakcie realizacji bieżącej sceny.

Etap postprodukcji – montaż wybranych ujęć i zapisu dźwięku w sceny, a tych – w krótką, 15-minutową etiudę filmową. (Bez udziału uczestników warsztatów). Projekcja zmontowanej etiudy filmowej.

II. SZERMIERKA