Partnerowanie

Uczeń/Słuchacz:

 • 1. Posługuje się terminologią w zakresie partnerowania odpowiednią dla danej technik tańca.
 • 2. Operuje terminami związanymi z zakresem ruchu w parze i grupie oraz jego elementami jakości: ustawienie ciała, poziom, kierunek, dynamika, przestrzeń.
 • 3. Definiuje poszczególne elementy i pozy partnerowania, charakterystyczne dla danej techniki tańca i określa ich stopień trudności.
 • 4. Objaśnia czynności partnera i partnerki w duecie lub w grupie, analizuje treści prostych i rozbudowanych kombinacji oraz krótkich form choreograficznych w duecie i w grupie.
 • 5. Stosuje odpowiednie ćwiczenia rozgrzewające, wspomagające i rozwijające motorykę ciała podporządkowaną technice partnerowania.
 • 6. Wykonuje łączone w kombinacje i krótkie formy choreograficzne elementy partnerowania, np.: trzymanie w talii, trzymanie za jedną lub dwie ręce, kroki (pas) łączące i wiążące, zwroty, oprowadzenia, obroty, pirouettes.
 • 7. Wykonuje łączone w kombinacje i formy choreograficzne pozy parterowe, niskie, średnie i górne z ich uniesieniami, podnoszeniami, przenoszeniami, padami itp., adekwatnymi do danej techniki tańca.
 • 8. Wykonuje elementy małego, średniego i grand allegro w różnych technikach tańca.
 • 9. Koordynuje pracę całego ciała odpowiednio dla realizacji zadań w parze lub grupie, w tempie i charakterze odpowiednim dla poszczególnych kombinacji i etiud tanecznych.
 • 10. Stosuje elementy jakości ruchu niezbędne w funkcjonowaniu tancerza w duecie i grupie, odpowiednie dla danych elementów i póz techniki partnerowania.
 • 11. Realizuje treści choreograficzne w duecie i grupie, kładąc nacisk na ich interpretację oraz wyraz artystyczny.