Step

Cele kształcenia - wymagania ogólne

I. Elementy wiedzy o stepie

Uczeń/Słuchacz charakteryzuje techniki stepu. Umie powiązać rozwój stepu z rozwojem muzyki rozrywkowej oraz musicalu.

II. Warsztat

Uczeń/Słuchacz tworzy choreografię do zadanej oraz wybranej przez siebie muzyk. Opracowuje popis sceniczny zarówno pod względem choreograficznym, techniki wykonania jak i oprawy scenograficznej, światła i kostiumu.

Cele kształcenia - wymagania szczegółowe

I. Elementy wiedzy o stepie

Uczeń/Słuchacz:

 • 1. Posługuje się słownictwem specjalistycznym.
 • 2. Opisuje genezę tańca stepowanego: wpływy rytmicznych tańców czarnych niewolników, inne tańce etniczne polegające na wystukiwaniu rytmu nogami, amerykańskie mieszanie się kultur i jego wpływ na kształt tańca „podkutych butów”.
 • 3. Zna literaturę muzyczną przeznaczoną do stepowania, muzyczne filmy wykorzystujące tę technikę tańca oraz jej wybitnych przedstawicieli.

II. Warsztat

Uczeń/Słuchacz:

 • 1. Powtarza poszczególne techniki stepu techniki uderzeniowe oraz kombinacje tradycyjne:
  • • jedno uderzeniowych (step, brush, spunk, heel, scuf, toe, ball, stomp)
  • • dwu uderzeniowych (shuffle, scuffing, heeldrop, flap, ball-change
  • • trój uderzeniowych (triole) w metrum parzystym i nieparzystym (walc)
  • • techniki 4 i 5 uderzeniowe (łączenie technik)
 • 2. Łączy ruch taneczny w stepie z umiejętnościami z innych przedmiotów taneczno - baletowych:
  • • ćwiczenia w półobrocie,
  • • piruety w stepie - technika ambuate z wykorzystaniem dublowanych triol w obrocie
  • • precyzyjne realizacje grup rytmicznych za pomocą technik uderzeniowych - glisady i slajdy (ślizgi) w realizacjach Tap Dance.
 • 3. Wykorzystuje kombinacje historyczne (shim-sham, grapevine, scratch, spotting, heel-drop itd.)
 • 4. Dobiera akompaniament spośród bogatego repertuaru dzieł scenicznych oraz muzyki z gatunku jazz i swing jako propozycja do układu w stylu Tap Dance.
 • 5. Wykorzystuje cechy współczesnej formy stepu w Stanach Zjednoczonych i w Europie:
  • • step tradycyjny z elementami tańca jazzowego i swingu
  • • technika „knock” jako odrębny styl (taniec irlandzki)
  • • elementy czeczotki (jej wykorzystanie np. w parodii)
  • • technika stomp jako taniec dźwięków – życie to rytm - taniec z wykorzystaniem perkusyjnych dźwięków przedmiotów codziennego użytku.
 • 6. Kontroluje swoją prace nad formą - przed lustrem - bez lustra.
 • 7. Improwizuje krótką etiudę taneczną do zadanej muzyki, twórczo wykorzystując rekwizyt i kostium
 • 8. Układa własną choreografię z wykorzystaniem poznanych i własnych kombinacji.