Charakteryzacja

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Elementy wiedzy o charakteryzacji

Uczeń/Słuchacz zna i rozpoznaje podstawowe techniki charakteryzacji, materiały i narzędzia; posługuje się słownictwem, materiałami i narzędziami oraz środkami artystycznymi w charakteryzacji. Kluczowymi działami przedmiotu są: historia charakteryzacji, charakteryzacja twarzy, charakteryzacja całego ciała oraz technika stosowania peruk i zarostów.

II. Warsztat

Uczeń/Słuchacz projektuje charakteryzację w oparciu o wymogi reżysera. Stosuje techniki charakteryzacji dobierając narzędzia i materiały.

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe

I. Elementy wiedzy o charakteryzacji

Uczeń/Słuchacz:

  • 1. Charakteryzuje ewolucję technik i form charakteryzacji.
  • 2. Rozróżnia i definiuje podstawowe terminy związane ze sztuką charakteryzacji.
  • 3. Opisuje podstawowe materiały i narzędzia używane w do wykonania charakteryzacji.
  • 4. Opracowuje projekt scenografa lub tworzy własne projekty.

II. Warsztat

Uczeń/Słuchacz:

  • 1. Komponuje charakteryzację twarzy i ciała stosując poprawną konstrukcję, proporcje, właściwą formę oraz odpowiednią technikę.
  • 2. Wybiera techniki charakteryzacji w zależności od uwarunkowań zewnętrznych.
  • 3. Stosuje podstawowe techniki charakteryzacji: z użyciem szminek tłustych, farb wodnych, kremowych, zarostów, efektów specjalnych „3D”.
  • 4. Różnicuje wyrazistość i intensywność charakteryzacji w zależności od rodzaju działań scenicznych i zadań aktorskich (teatr, film, telewizja, estrada).
  • 5. Organizuje stanowisko pracy charakteryzatorskiej zgodnie z zasadami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.