Dramat (info, film)

Wykładowcy: TALARCZYK MAŁGORZATA, MROZIŃSKA ELŻBIETA, KONOPIŃSKI MACIEJ, Gordon Krzysztof, Wolf Grzegorz

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Praca nad tekstem

Uczeń/Słuchacz samodzielnie pracuje nad zadanym tekstem wykorzystując swoje umiejętności techniczne.

II. Konstruowanie struktury postaci scenicznej

Uczeń/Słuchacz buduje postać wg poleceń reżysera i przeprowadza jej psychologiczno – emocjonalny profil.

III. Praca z partnerem

Uczeń/Słuchacz nawiązuje kontakt emocjonalny z partnerami, prowadzi dialog emocjonalny i słowny.

IV. Realizacja postaci scenicznej w ruchu i przestrzeni

W oparciu o wiedzę historyczną i literacką uczeń/słuchacz konstruuje w określonej przestrzeni scenicznej postać według wskazówek reżysera i wymagań epoki.

Cele - kształcenia wymagania szczegółowe

I. Praca nad tekstem

Uczeń/Słuchacz:

 • 6. Analizuje tekst ze zrozumieniem.
 • 7. Stosuje zasady wersyfikacji.
 • 8. Świadomie używa swojego głosu i oddechu podczas mówienia tekstu
 • 9. Mówi różne rodzaje wiersza (sylabiczny, sylabotoniczny, toniczny, wolny itd.)
 • 10. Posługuje się prawidłowo dykcją, jest komunikatywny i wyrazisty.

II. Konstruowanie struktury postaci scenicznej

Uczeń/Słuchacz:

 • 8. Uruchamia emocje konieczne do budowania roli.
 • 9. Świadomie używa swego ciała, gestu, głosu i oddechu.
 • 10. Gra rolę "poza tekstem", nie wyłączając się podczas akcji.
 • 11. Zapamiętuje i realizuje uwagi reżysera.
 • 12. Stosuje różne style gry aktorskiej.

III. Praca z partnerem

Uczeń/Słuchacz:

 • 3. Prowadzi dialog w kontakcie z partnerem.
 • 4. Stosuje techniki dialogu i prawdy scenicznej.

IV. Realizacja postaci scenicznej w ruchu i przestrzeni

Uczeń/Słuchacz:

 • 7. Ma orientację w przestrzeni scenicznej.
 • 8. Wykorzystuje rekwizyt.
 • 9. Używa ruchu i gestu stosownych dla określonej epoki i stylu.
 • 10. Porusza się w kostiumie.
 • 11. Samodzielnie konstruuje proste zdarzenia dramatyczne.
 • 12. Stosuje techniki uczenia się tekstu na pamięć, techniki koncentracji i sposoby radzenia sobie z tremą.

Egzamin aktorski III Rok 1 semestr 2015/2016 Iwan Wyrypajew -Tlen. Wykładowca, reżyser - Maciej Konopiński