"Press Jazz" muzyka i aranżacje Pati Gola i Krzysztof Wojciechowski


Autorski projekt Patrycji Goli i Krzysztofa Wojciechowskiego oraz studentów 3 roku PPSWA im. D. Baduszkowej w Gdyni. Znużeni tą samą formułą stosowaną przez nas na przestrzeni 7 lat pracy w studium, postanowiliśmy w tym roku odejść od standardowej koncepcji. Podwyższyliśmy poprzeczkę naszych zmagań muzyczno-aranżacyjnych z zamiarem wykreowania czegoś kompletnie nowatorskiego. W związku z tym powstał pomysł, którego tematem przewodnim będzie – felieton. Ten specyficzny rodzaj publicystyki, często skrajnie złośliwie wyrażający osobisty punkt widzenia autora jest i ma być inspiracją dla młodych studentów do napisania tekstu. Naszym zamiarem jest obudzenie w studentach kreatywności i zmobilizowanie ich do podjęcia prób wyrażania siebie poprzez autorski tekst. Do gotowych tekstów dopiszemy muzykę oraz wszelkie aranżacje chórów i towarzyszących im instrumentów. Zwieńczeniem naszej półrocznej pracy będzie koncert na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni.